Livestreaming fra indvielsen af Toldstyrelsens nye hovedsæde i Aarhus.