Hvis du benytter StreamCloud som en corporate account, har du mulighed for selv at invitere brugere til dit arkiv – dermed har du den fulde kontrol over eksempelvis fortroligt materiale og hvem, der får adgang.

Faktaboks: brugeradgang

StreamCloud kan fungere som et åbent eller et privat videoarkiv. Alle har adgang til åbne arkiver mens et privat arkiv kræver en brugerlicens. En sådan brugerlicens kan fungere enten som fri oprettelse, hvor brugerne selv kan oprette sig eller via corporate accounts, hvor en administrator selv håndterer det for den pågældende organisation

Som corporate account har du mulighed for:

  • At invitere én eller flere brugere på én gang via et invitationslink, som leder de inviterede ind til netop jéres arkiv.
  • At sætte adgangsbegrænsning på, såsom tidsbegrænsning
  • At give brugerne fra forskellige lande / afdelinger adgang til specifikke dele af dit arkiv
  • At se statistik over brugen af dit arkiv – hvem bruger det, hvornår har de brugt det, hvor meget bruger de det osv.

Guide: sådan fungerer corporate accounts på StreamCloud

Når jeres StreamCloud videoarkiv oprettes, medfølger en administratorlicens bestående af et brugernavn samt et password.

Når denne bruger logger ind, har vedkommende adgang til at oprette dels “niveauer” (se note 1) af adgang og dels “begrænsninger” (såsom at arkivet kun kan benyttes i 3 måneder eller at kun 100 må kunne oprette en brugerprofil).

Derpå har du mulighed for at invitere brugere via email. Et eksempel kunne være en konference med 600 deltagere, som skal have adgang til at se jeres optagelser.

Note 1

Brugerniveauer benyttes når ikke alle har adgang til alle dele af jeres arkiv. Ofte benyttes en trelags-model bestående af :

Niveau #1: Administrator / ansvarlig

Niveau #2: Oplægsholdere / undervisere

Niveau #3: Seerne / brugerne / kursisterne / deltagerne